BRUZZ: de Klimaatfabriek

afbeelding van lievetilley

Schaarbeekse gemeenteschool ‘De Kriek’ lanceert de Klimaatfabriek. 

De Klimaatfabriek is het totaalproject voor een CO2-neutrale school. Deze keuze past binnen de schoolvisie waar elk kind centraal staat en verbonden is met haar en zijn omgeving. “Op onze school moet iedereen zichzelf kunnen zijn, én daarbij hun omgeving en de andere respecteren,” zegt Adelheid Byttebier, schepen van Nederlandstalig Onderwijs (Groen).

De Klimaatfabriek brengt alle actoren samen om een zorgende en milieuvriendelijke school te zijn. De school heeft eerder al het MOS-label (Milieuzorg Op School) behaald en begint haar derde jaar composteren met de buurtbewoners. Om dit verder uit te werken, opent de school haar eigen evenementenbureau: De klimaatfabriek. Vier keer - rond vier verschillende thema’s - worden de leerlingen, ouders en leerkrachten aangemoedigd mee na te denken hoe ze een feest op school zo duurzaam mogelijk kunnen organiseren. Ook de ondersteunende diensten – de technische dienst, de poetsvrouwen – zijn betrokken partij. 

De Klimaatfabriek past in de schoolvisie die, al weer 6 jaar geleden, werd uitgetekend toen de gemeente Schaarbeek na 33 jaar eindelijk weer Nederlandstalig onderwijs organiseerde. 
Voor elk kind wordt gezorgd dat het zich veilig en verbonden weet en dat het haar en zijn identiteit helemaal kan ontplooien. Zo vormden de kinderen een lange schakel samen op straat na de aanslagen in Zaventem en Merode. Zo leren de kinderen hoe ze zelf milieuvriendelijk kunnen zijn; bezorgd als ze zijn voor onze planeet. En last but notleast leren ze elke dag hun identiteit en talenten ontwikkelen en respectvol omgaan met elkaar. Dat staat centraal in De Kriek.

Schaarbeek is een boeiende leeromgeving voor de in totaal 12 Nederlandstalige basisscholen: 6 scholen vrij onderwijs, 5 in het gemeenschapsonderwijs en 1 gemeenteschool. Maar liefst de helft van deze scholen heeft bouwprojecten lopende of net afgerond. Dit zorgt onder meer voor 100 extra onderwijsplaatsen in het lager onderwijs voor 2017-2018.

Schaarbeek overlegt op regelmatige basis met de directies van alle Nederlandstalige scholen. Zij  kunnen zich inschrijven op gemeentelijke initiatieven voor meer veiligheid (assistentie door stadswachten en peterschap lokale politie), voor meer verbondenheid (de fakkeltocht op Citizen Lights en de financiering van ouder-projecten), en voor de totale ontwikkeling van het kind in Schaarbeek (workshops tegen seksistische stereotypen en de aanleg van gendergevoelige speelpleinen).

Weten wat er echt leeft in deze Brusselse gemeente, kan best door direct contact. Welkom op onze activiteiten.
Voor meer informatie over de beleidskeuzes: Adelheid Byttebier (zie contactgegevens hieronder)
Voor specifieke vragen over de activiteiten Brede School: Erika Vandeplas -  0490/522 006 – bredeschool@gemeenteschooldekriek.be